+359 32 960 955 info@beta-12.com
Изберете страница

Маркетинг и дистрибуция

на бързооборотни стоки

Вашия иновативен, опитен и предвидим партньор

 

Иновативна компания
Отговорен партньор
Собствена търговска сила
Логистика
Собствен маркетинг екип
Собствени мърчандайзъри

Бета-12 е иновативна и добре позната дистрибуторска компания с опитен човешки ресурс и над 30 годишна история. Разполагаме с търговска сила, собствен маркетинг екип, модерни складови бази, обновен автопарк и собствени мърчъндайзери. Ние сме отворен и предсказуем партньор с лично отношение към всеки клиент. Чрез нашите складове и чрез партньори покриваме всички региони в страната.

Предлагаме качествени продажби, бранд мениджмънт и логистични услуги

Развиваме пазара за марките, които представяме в областите, в които работим

w

Изграждаме и развиваме дългосрочни отношения с нашите клиенти и доставчици

Ние сме гъвкави и иновативни, за да отговорим на динамичните изисквания на пазара

Основана през 1990 година

С доверието на над 4000 клиенти

Асортимент от над 6000 артикула

Партньорство с над 100 доставчици

Професионализъм на над 150 служители

Продукти

Професионализъм

Почти всички мениджъри в компанията имат над 15 години опит в търговията и разпространението на бързооборотни стоки. Повечето от тях имат над 15 години опит във фирмата.

Съвременни информационни и комуникационни системи

Използваме модерни системи за управление на продажби, склад, наличности и автопарк, оперативни задачи и проекти.

Постоянно разрастваща се дистрибуторска мрежа

Непрекъснато увеличаваме броя клиенти (търговски обекти) и доставчиците, с които работим, за да разширяваме своята мрежа.

Опит във всички канали за дистрибуция

Имаме богат опит в работата с международни вериги, местни вериги , петролен канал, ХоРеКа, традиционен пазар и други.

Собствен маркетинг екип

Нашият маркетингов екип подготвя и реализира маркетингови стратегии за нашите собствени марки, както и прилага стратегии, предоставени от нашите доставчици.

Собствени мърчандайзери

Нашите мърчъндайзъри са отговорни всеки обект да бъде зареден с точните продукти в правилните количества. Това включва складиране, подреждане и мониторинг на наличностите.

Нашата инфраструктура

Разполагаме със складови бази в Пловдив, Варна, Стара Загора, Хасково, Сливен, Бургас и Благоевград, на достъпни и комуникативни места, което позволява бързи и качествени доставки.

  • Покриваме територията на цялата страна , посредством различни канали за реалиация.
  • Разполагаме с 37 превозни средства.
  • Автопаркът е напълно обновен с температурен контрол на всички превозни средства. Нашите складове също са с контрол на температурата и обновено складово оборудване

 

 

 

 

БЕТА 12 ИВАНОВИ ЕООД, подписа договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост процедура чрез подбор BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” с № BG-RRP-3.005-0301-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП). За целта, ще бъде доставена, инсталирана, изпитана и въведена система за бизнес анализи (Business Intelligence система) – 1 бр.
Чрез помощта по настоящата процедура, компанията ще въведе в работните си процеси система за бизнес анализи 1 бр., която ще подобри работата на всички звена в компанията, позволявайки достъп, обработка и анализ на данни от точните хора, в точното време и по предпочитания от тях начин. Достъпната информация ще дава възможност за вземане на по-точни, бързи и навременни управленски решения, които ще повишават продуктивността, оптимизират разходите и ускоряват растежа на компанията.
Проектът е на стойност 19 000.00 лева, а неговата продължителност се очаква да бъде 12 месеца.

 

 

 

 

БЕТА 12 ИВАНОВИ ЕООД, подписа договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост процедура чрез подбор BG-RRP-3.006 „ Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии” с рег. № BG-RRP-3.006-0018-C01 „ Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии”.
Целта на проекта е изграждането на фотоволтаичната централа за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирана с локални съоръжения за съхранение на енергията, с което да се насърчи прехода на компанията към екосъобразна дейност. С реализацията на проектното предложение и чрез изграждането на системата за производство на възобновяема енергия ще се намалят значително разходите за покупка на електрическа енергия от мрежата, което ще доведе до положителен финансов ефект за дружеството и повишаване на нейната рентабилност, ефективност и конкурентоспособност.
Целта, която си поставя „Бета 12 Иванови“ ЕООД с изпълнението на проекта е изграждането на нова ВЕИ за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение на енергия чрез закупуване на технологично оборудване(ДМА), извършване на необходимите СМР дейности на покрива на сградата и изпълнение на консултантски услуги от инженерно-технически характер. Това ще има пряк принос към намаляване на енергийното потребление на компанията, както и до редуциране на емисиите на парникови газове, следователно инвестициите ще допринасят значително за постигане на целите на зеления преход и на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България.С изпълнението на настоящото проектно предложение и инвестициите в енергийна инфраструктура и чисто производство на енергия ще се подобрят и разширят бизнес дейностите, ще бъдат въведени нови процеси в компанията, като по този начин фирмата ще може да се развива по-бързо и по-успешно в една трудна икономическа среда и да повиши своята ефективност и конкурентоспособност с използването на най-съвременни технологии и доказано ефективни бизнес модели.
Проектът е на стойност 450 544.39 лева, а неговата продължителност се очаква да бъде 18 месеца.

ОФИС И ЦЕНТРАЛЕН

СКЛАД ПЛОВДИВ

с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив
местност Исака, Бивш Стопански Двор
info@beta-12.com
+359 32 960 955

ОФИС И СКЛАД

СТАРА ЗАГОРА

гр. Стара Загора, 6000
Южна Индустриална Зона
Ул. „Капитан Петко Войвода“ 6
+359 885 353 137

ОФИС И СКЛАД

ВАРНА

гр. Варна,
бул. „8ми Приморски Полк“ 195
office.varna@beta-12.com
+359 889 444 481

ОФИС СОФИЯ

гр. София, ул. „Васил Кънчев“ 26, Д, ет. 7
kam@beta-12.com

ОФИС БЛАГОЕВГРАД

+359 892 208 350

ОФИС БУРГАС

+359 885 353 137

Свържете се с нас

Контакти

+359 32  960 955

Имейл

Офис и склад

с. Марково, общ. Родопи,
обл. Пловдив, Бивш Стопански Двор