За нас

За Нас

Бета 12 е снована през 1990 г. Фирмата е сред първите компании дистрибутори на бързооборотни стоки в България и от тогава тя запазва лидерските позиции, както и първата фирма преминала от продажба на място, към разнос с взимане на заявки от търговски представители. Във фирмата има служители, които работят от самото и създаване. Собствениците и мениджърите правят всичко възможно да задържат и развиват своите служители, защото вярваме че те са основния капитал на фирмата.

След промяната на собствеността, през 2018 и започване на продажба на основни и косервирани храни, имаме складове в Пловдив, София и Варна, от които покриваме цялата територия на страната.

EU

На 14.01.2021 г. БЕТА – 12 – ИВАНОВИ ЕООД подписа Договор за БФП № BG16RFOP002-2.077-1275-C01, с наименование „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Периода за изпълнение на проекта е 3 месеца, като датата на стартиране е 14.01.2021 г., а тази на приключване 14.04.2021 г. Общата му стойност е 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и  22 500.00 лв. национално съфинансиране.